Periodiek onderhoud LTA

Wat houd periodiek onderhoud in?

Algemeen:

 • Controleren op lekkage.
 • Controleren van de waterdruk in de bron.
 • Controleren glycolgehalte van de bron, indien nodig bijvullen.
 • Inspectie van de leidingfilters en indien nodig reinigen.
 • Inspectie/reinigingvuilfilters.
 • Controle thermische isolatie.

Opname van meetwaarden en instellingen:

 • Het opnemen van SPF factor (rendement) indien van toepassing.
 • Het nazien van eventuele storingscodes.
 • Het opnemen van werktemperaturen.
 • Het opnemen van het aantal schakelingen van de compressor.
 • Het opnemen van instelling stooklijn.

Wat valt niet onder het service- en onderhoudscontract: 

 • Storingen en/of onderhoudskosten t.g.v. ondeskundig handelen, misbruik van de installatie en externe invloeden (spanningsuitval, brand, storm, hemelwaterlekkage, overspanning na blikseminslag, etc.).
 • Onderdelen en materialen die buiten de garanties vallen.

Voor werkzaamheden of activiteiten die niet onder het service- en onderhoudsontractvallen rekenen wij de volgende tarieven:          

 • Arbeidsloon per uur €97,-         
 • Arbeidsloon per uur buiten kantoortijden €147,-  
 • Arbeidsloon per uur weekend/feestdagen €195,-   
 • Voorrijkosten vanaf 100 km a €0,75 per kilometer.