Klimaatneutraal koelen met bodemenergie: een duurzame oplossing voor CO2-reductie en energie-efficiëntie

In de strijd tegen het toenemende urban heat effect en de dringende noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, komt klimaatneutraal koelen met behulp van bodemenergie naar voren als een veelbelovende technologie. Door slim gebruik te maken van de thermische eigenschappen van de aarde, biedt deze innovatieve benadering een effectieve en efficiënte manier om het urban heat effect te verminderen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te beperken.


Urban heat effect en klimaat belastende koeltechnieken

Stedelijke gebieden absorberen overdag aanzienlijk meer warmte, voornamelijk door de aanwezigheid van bestrating, betonnen structuren en gebrek aan groen. Dit resulteert in hogere temperaturen die gedurende de dag en 's nachts aanhouden, waardoor de leefbaarheid van steden in gevaar komt. Hoge temperaturen hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid van de bewoners, verergeren luchtvervuiling en verhogen de energievraag voor koeling, wat op zijn beurt de CO2-uitstoot verhoogt en de klimaatverandering verergert. Traditionele koelsystemen, zoals airconditioners, verergeren dit probleem door het gebruik van energie-intensieve en klimaat belastende koeltechnieken. Het is echter essentieel om duurzame alternatieven te vinden die het urban heat effect helpen verminderen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot beperken.

Bodemenergie een veelbelovende oplossing

Bodemenergie biedt een veelbelovende oplossing voor dit urgente vraagstuk. Henk Groenewold, directeur LTA Energy vertelt: “Door gebruik te maken van de natuurlijke thermische eigenschappen van de aarde, kan dit systeem gebouwen klimaatneutraal koelen of verkoelen. Het systeem maakt gebruik van de constante temperatuur van de grond, die varieert tussen de 10 en 12 graden Celsius. Deze constante temperatuur maakt het mogelijk om energie te besparen in vergelijking met traditionele koel- en airconditioningsystemen, die afhankelijk zijn van de buitenluchttemperatuur. Bij een bodemenergiesysteem is enkel een circulatiepomp benodigd om het water door het afgiftesysteem te laten stromen. Hierdoor kunnen gebouwen vrijwel gratis en duurzaam gekoeld worden.”


Efficiënt omgaan met warmte

Henk vertelt verder: “In tegenstelling tot een traditioneel koel- en airconditioningsysteem bewaar je met een bodemenergiesysteem de vrijgekomen warmte en loos je die niet in de directe omgeving. De vrijgekomen warmte wordt namelijk opgeslagen in de bodem.

In de winter wordt de opgeslagen warmte weer onttrokken en nuttig gebruikt voor het verwarmen.”


Ecologische voetafdruk verkleinen

Het verminderen van het elektriciteitsverbruik bij het koelen van gebouwen in de warme zomermaanden is een belangrijk aspect van energie-efficiëntie. Door gebruik te maken van bodemenergie en passieve koeltechnieken kunnen particulieren en bedrijven de afhankelijkheid van traditionele koelsystemen verminderen, de CO2-uitstoot reduceren en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Het is essentieel om deze technologieën te omarmen en te implementeren in gebouwen om een duurzamere toekomst te realiseren.

Klimaatneutraal koelen
Deze constante temperatuur maakt het mogelijk om energie te besparen in vergelijking met traditionele koel- en airconditioningsystemen, die afhankelijk zijn van de buitenluchttemperatuur.