Duurzame Erfgoedbescherming: Van het gas af met behoud van karakter!

We moeten verduurzamen, maar hoe en wat is nou eigenlijkt écht duurzaam? In de strijd tegen klimaatverandering is de transitie naar duurzame energiebronnen een cruciale stap om de CO2-uitstoot te verminderen en onze ecologische voetafdrukt te verkleinen. Maar wat als je in een beschermd stadsgezicht woont, waarbij je geen visuele wijzigingen kunt maken aan jouw woning? Dan biedt gelukkig bodemenergie dé oplossing! In dit artikel vertellen wij jou meer over de voordelen van een bodemenergiesysteem voor beschermde stadsgezichten. 


Wat mooi is, moet mooi blijven

Gebieden met beschermd stadsgezicht zijn doordrenkt met historie en culturele waarde. Het behoud van het erfgoed is van het grootste belang en daarom heb je als woningeigenaar binnen dit gebied de opdracht om het aangezicht van de woning te behouden. Echter, dit vermoeilijkt wel het verduurzamen van jouw woning, want het plaatsen van externe apparatuur, zoals luchtwarmtepompen, kan afbreuk doen aan de esthetische en architectonische integriteit van de woning.


Bodemenergie is dé oplossing

Bodemenergie is dé duurzaamste manier van het verwarmen en koelen van jouw woning zonder dat dit ten koste gaat van karakter van jouw woning en de mooie omgeving. Het ondergrondse deel van de installatie haalt met behulp van een bodemlus warmte en koelte uit de bodem tot 500 meter diep, zo ben jij niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen voor het verwarmen en koelen van jouw woning. Bovendien kan de warmtepomp geplaatst worden op een plek naar keuze aan de binnenkant van de woning, waardoor het aangezicht van de woning niet veranderd.


De voordelen van bodemenergie in een beschermd stadsgezicht

Het aangezicht van jouw woning blijft onveranderd: Bodemenergiesystemen hebben geen bovengrondse componenten, waardoor ze een onopvallende en respectvolle oplossing zijn die geen inbreuk maakt op het visuele karakter van het historische stadsgezicht.

Beperkte ruimtevereisten: Vaak hebben gebieden met beschermd stadsgezicht beperkte ruimte voor technische installaties. Voor het plaatsen van een bodemenergiesysteem verwijderen we slechts 1m2 betegeling voor het plaatsen van de bodemlus. Deze vierkante meter herstellen we na de werkzaamheden weer in de oorspronkelijke staat, zodat je niks terugziet van de werkzaamheden. 

Geen buitenunit en geen omgevingslawaai: Het verminderen van geluidsoverlast is van cruciaal belang in dichtbevolkte gebieden, vooral in beschermd stadsgezicht, waar rust en stilte bijdragen aan de charmante ambiance. Luchtwarmtepompen kunnen soms geluidshinder veroorzaken, vooral bij hogere capaciteiten. Bodemenergiesystemen produceren daarentegen vrijwel geen geluid, omdat het grootste deel van het systeem zich onder de grond bevindt.

Efficiënt energiemanagement: Bodemenergie maakt gebruik van de constante temperatuur van de bodem om warmte te onttrekken en te absorberen. In tegenstelling tot luchtwarmtepompen, die afhankelijk zijn van de buitenluchtstemperatuur, werken bodemwarmtepompen veel efficiënter en leveren ze het hele jaar door consistente prestaties. Dit verlaagt niet alleen de operationele kosten, maar minimaliseert ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Lange levensduur en waardevermeerdering:
Bodemenergiesystemen gaan over het algemeen 10 jaar langer mee dan luchtwarmtepompen. Bovendien gaat de bodemlus tot wel 100 jaar mee. Door te investeren in duurzame en betrouwbare technologieën, zoals bodemwarmtepompen en bodemlussen, wordt niet alleen de waarde van het gebouw op lange termijn vermeerderd, maar wordt ook een duurzamere toekomst voor het historische gebied zelf verzekerd.


Ook van het gas af met bodemenergie?

Wil jij meer weten over hoe jij met behulp van een bodemenergiesysteem van LTA van het gas af kunt met behoud van het karakter van jouw woning? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee. 


Neem contact met ons op

Het behoud van het erfgoed is van het grootste belang en daarom heb je als woningeigenaar binnen dit gebied de opdracht om het aangezicht van de woning te behouden. Echter, dit vermoeilijkt wel het verduurzamen van jouw woning.