Bodemenergie: geen omgevingslawaai

In de transitie naar gasloos verwarmen is de aandacht voor alternatieve verwarmingsmethoden, zoals warmtepompen, aanzienlijk toegenomen. Er zijn grofstoffelijk twee type systemen: lucht- warmtepompen en bodem- warmtepompen. Een luchtwarmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Een bodemwarmtepomp haalt de energie uit de bodem. 

Deze ontwikkelingen naar gasloos verwarmen brengt echter ook nieuwe uitdagingen en discussies met zich mee, zoals de kwestie van omgevingslawaai. Luchtwarmtepompen kunnen geluidshinder veroorzaken. Dit geluid ontstaat door de werking van de ventilator. Dit onderdeel is geplaatst in een buitenunit welke nodig is voor de warmtewisseling met de buitenlucht. 

Met ingang van 1 april 2021 heeft de Nederlandse overheid nieuwe geluidseisen geïmplementeerd voor luchtwarmtepompen. Deze maatregelen zijn bedoeld om geluidsoverlast te beperken en het comfort van zowel gebruikers als omwonenden te waarborgen. In reactie hierop hebben fabrikanten en installateurs diverse oplossingen ontwikkeld, zoals geluidsdempende behuizingen en het strategisch plaatsen van de units. Echter, deze aanpassingen kunnen leiden tot extra kosten, esthetische compromissen en soms een verminderde efficiëntie van de warmtepompen.

Een alternatief dat vrij is van deze nadelen is bodemenergie. Systemen voor bodemenergie, zoals bodemwarmtepompen, benutten de energie opgeslagen in de aardbodem. Een belangrijk voordeel van deze technologie is dat er geen buitenunit nodig is. Dit betekent dat er geen enkele kans op omgevingslawaai is, noch voor de gebruiker noch voor de buren. Bodemenergie is daarmee een geluidsloze oplossing, wat bijdraagt aan een hoger leefcomfort en geen klachten van omwonenden.

De voordelen van bodemenergie strekken zich verder uit dan alleen het vermijden van lawaai. Het systeem biedt het voordeel van 'gratis koelen'. In de zomer kan de bodem als een koelbron dienen, waardoor airconditioning overbodig wordt. Bovendien staat bodemenergie bekend om zijn hoge rendement. De stabiele temperatuur van de bodem zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht, wat leidt tot een lagere energierekening voor de gebruiker. Dit maakt bodemenergie niet alleen een milieuvriendelijke, maar ook een economisch aantrekkelijke keuze.

Oftewel: Bodemenergie biedt een stil, efficiënt en kosteneffectief alternatief, waarmee gebruikers kunnen genieten van een comfortabele leefomgeving, terwijl ze bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Bodemenergie geen omgevingslawaai LTA
geen buitenunit = geen omgevingslawaai