Bodemenergie als oplossing voor energielabel-C-verplichting

We moeten met elkaar verduurzamen, maar hoe en wat is echt duurzaam? Dat is een vraag die al langere tijd gesteld wordt in Nederland. Het groeiende bewustzijn van het belang van duurzaamheid en energie-efficiëntie heeft geleid tot strengere regelgeving, waaronder per 2023 het verbod op het verhuren van kantoorpanden met een energielabel C of lager. In de nabije toekomst staat ook wetgeving voor huurwoningen en andere objecten gepland.   

Voor veel vastgoedbeheerders en particuliere verhuurders houdt dit in dat zij hun woningen, appartementen, kantoorpanden, bedrijfspanden en winkelpanden moeten verduurzamen en hun energielabel op korte termijn moeten verbeteren. In dit artikel gaan we dieper in op de energielabel-C-verplichting van kantoorpanden en hoe een bodemenergiesysteem uitkomst kan bieden voor partijen.  


Het verbod op energielabel C en lager per 2023 

Het verbod op het verhuren van panden met een energielabel C of lager is een reactie van de overheid op de noodzaak om de energie-efficiëntie in Nederland te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen. Gebouwen met een slecht energielabel hebben doorgaans een hoge energievraag en dragen bij aan de klimaatverandering. Door verhuurders en eigenaren te verplichten om panden te verbeteren naar minimaal energielabel B, worden zij gestimuleerd om te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame oplossingen.  


Gevolgen kantoorpanden energielabel C of lager 

Als een verhuurder of vastgoedbeheerder zich niet houdt aan deze regelgeving kan dit verschillende gevolgen hebben. Gemeenten zijn toezichthouders moeten hierop handhaven. 

Allereerst kunnen er boetes en sancties opgelegd worden. Indien verhuurders of eigenaren na deze eenmalige boete het pand niet verduurzaamd kunnen er beperkingen gelegd worden op de verhuur. In het ergste geval kan het niet houden aan deze regelgeving juridische geschillen en diverse schadevergoedingen tot gevolg hebben.  


Bodemenergie als duurzame oplossing 

Gelukkig zijn er verschillende manieren om een woning of bedrijfspand snel te verduurzamen. Een bodemenergiesysteem kan hierin uitkomst bieden. Dit systeem is dé duurzaamste manier van het verwarmen en koelen van een pand. De installatie haalt voor het verwarmen namelijk minimaal 80% van de energie uit de bodem.  

Door bodemenergie te integreren in hun gebouwen, kunnen vastgoedbeheerders en verhuurders hun energielabel verbeteren en tegelijkertijd profiteren van een scala aan voordelen, zoals lagere maandlasten, een hoger energielabel en een verhoogde waarde van het vastgoed. Als laatste behalen verhuurders en vastgoedbeheerders op de lange termijn een hoog rendement op hun investering.

Het integreren van bodemenergie in de gebouwde omgeving biedt een win-win situatie voor verhuurders en huurders, en draagt bij aan het verduurzamen van Nederland!  

Dit systeem is dé duurzaamste manier van het verwarmen en koelen van een pand. De installatie haalt voor het verwarmen namelijk minimaal 80% van de energie uit de bodem.